^Back To Top
 • 1 งานวันเด็กประจำปี ๕๕ รร.บ้านน้ำดำ
  เมื่อ ๗ ก.พ.๕๕ นพค.๔๔ สนภ.๔ นทพ. ร่วมกับ อบต.น้ำดำ ฉก.ปัตตานี ๒๕ และส่วนราชการ อ.ทุ่งยางแดง ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๕ โดยมีการแสดงบนเวที,ตอบปัญหา และมอบของขวัญให้กับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ รร.บ้านน้ำดำ ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี..........
 • 2 ภาพ โครงการกีฬาเยาวนและประชาชนตำบลน้ำดำ
  ภาพ โครงการกีฬาเยาวนและประชาชนตำบลน้ำดำ วันที่ 11-16 พฤษภาคม 2558..............
 • 3 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
  โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • 4 โครงการเมาลิดสัมพันธ์
  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง จัดงานโครงการเมาลิดสัมพันธ์ ประจำปี 2557 เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านนบีมูหัมมัด และเพื่อกระตุ้นให้ชุมชนต่างๆ เห็นความสำคัญของวันเมาลิด และเป็นหนทางอีกทางหนึ่งที่จะสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี และเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม..........
 • 5 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดำ
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดำ ที่อยู่: หมู่ 4 ตำบล น้ำดำ อำเภอ ทุ่งยางแดง ปัตตานี 94140 โทรศัพท์:073 489 168 อีเมล์: info@namdam.go.th เว็บไซต์: www.namdam.go.th.................
:: ::ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดำ ที่อยู่: หมู่ 4 ตำบล น้ำดำ อำเภอ ทุ่งยางแดง ปัตตานี 94140 โทรศัพท์:073 489168 แฟ็กซ์: 073489229 อีเมล์: info@namdam.go.th เว็บไซต์: www.namdam.go.th.................

นายก อบต.นํ้าดำ

 

นาย ซัมสุดีน อาลีฮาซัน
นายก อบต.นํ้าดำ

แนะนำบุคลากร

จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานและแผนดำเนินการ

ช่องทางติดต่อ

เฟสบุค:   อบต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง
แฟนเพจ:   องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดำ
ไลน์:   abt.namdam
โทรศัพท์:   073-489168
แฟกซ์:   073-489229

ศุนย์ร้องทุกข์

หน้าหลัก

กิจกรรม อบต.น้ำดำ
 
 
โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีิวิตเด็กเยาวชนและประชาชนตำบลน้ำดำ
โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ห้วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมภาค ฤดูร้อน
ณ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) มัสยิดบือแนจือโลบ ระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2561
โครงการกีฬาเยาวชนและประชาชนตำลบน้ำดำ ประจำปีงบประมาณ 2561
ณ สนามกีฬสกำปงบารู หมู่ 5 ตำบลน้ำดำ ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2561
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กตำบลน้ำดำ
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กตำบลน้ำดำ
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมของประชาชนตำบลน้ำดำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2561 -โดยจัดอบรมให้ความรู้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดำ
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนาตำบลน้ำดำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ ๖-๘ มีนาคม จัดอบรมให้ความรู้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดำ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล ณ ห้องประชุมโรงเรียนพัฒนศาสตร์ พร้อมศึกษาดูงานจังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2561
โครงการพัฒนาสตรีตำบลน้ำดำ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดำ พร้อมศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสตูล
โครงการพัฒนาสตรีตำบลน้ำดำ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดำ พร้อมศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๖๑
เมื่อ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดำ ร่วมกับชุดคุ้มครองตำบลพิเทน จัดตั้งจุดตรวจร่วมและบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ เพื่ออำนวยความสะดวก ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๖๑ เนื่องด้วยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๖๑ เป็นช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวันตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธ.ค. ๖๐ ถึง ๒ ม.ค. ๖๑ จึงมีประชาชนเดินทางใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก.
โครงการแจกจ่ายถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ปูลา
เมื่อ ๐๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายซัมสุดีน อาลีฮาซัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดำ ซึ่งได้ตัดสินใจกลับจากการประชุมอมรมก่อนกำหนดเพื่อกลับมาร่วมฟันฝ่าภัยน้ำท่วมไปพร้อมๆกับประชาชนตำบลน้ำดำ พร้อมด้วยนายอับดุลการีม ยีดำ นายอำเภอทุ่งยางแดง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ทหาร ได้ร่วมแจกจ่ายถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ปูลา หมู่๑,๔ ตำบลน้ำดำ.
โครงการขับเคลื่อนจิตอาสา(ทำความดีด้วยหัวใจ)ตำบลน้ำดำ
เมื่อ ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดำได้เข้าร่วมโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ ส่วนราชการ ท้องที่ ท้องถิ่น อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี ณ โรงยิมสนามกีฬาที่ว่าการอำเภอทุ่งยางแดง.
โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ ส่วนราชการ ท้องที่ ท้องถิ่น
เมื่อ ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดำได้เข้าร่วมโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ ส่วนราชการ ท้องที่ ท้องถิ่น อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี ณ โรงยิมสนามกีฬาที่ว่าการอำเภอทุ่งยางแดง.
กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เด็กปฐมวัย
เมื่อ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดำและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้จัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เด็กปฐมวัย เพื่อให้ความรู้ในการดูแลคุณหนูๆ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว.
โครงการอาซูรอสัมพันธ์ตำบลน้ำดำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน วันที่ 25-28 สิงหาคม 2558
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่น. ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำดำ>
 
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน วันที่ 25-28 สิงหาคม 2558
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่น. ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำดำ
 
โครงการพัฒนาสตรี วันที่ 2-3 มืถุนายน 2558
 
โครงการกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลน้ำดำ วันที่ 11-16 พฤษภาคม 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดำ จัดงานโครงการกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลน้ำดำ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ตำบลได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการเล่นกีฬาออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วันที่ 16-17 เมษายน 2558
เพื่อรณรงค์สร้างกระแสปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดยาเสพติด  
 
โครงการ อบรมอาชีพ วันที่ 15 ถึง 22 มีนาคม 2558  
โครการอบรมอาชีพเพื่อแก้ปัญหาการว่างงานของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการเงิน   เป็นกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ และเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะส่งเสริมให้ประชาชนได้เกิดกลุ่มอาชีพที่หลากหลาย มีการพึ่งพาอาศัยกันและกัน เกิดความสามัคคีขึ้นในหมู่คณะ  
 
โครงการเมาลิดสัมพันธ์ วันที่ 7 มกราคม 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดำ จัดงานโครงการเมาลิดสัมพันธ์ ประจำปี 2558 เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านนบีมูหัมมัด และเพื่อกระตุ้นให้ชุมชนต่างๆ เห็นความสำคัญของวันเมาลิด และเป็นหนทางอีกทางหนึ่งที่จะสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี และเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม  
 
งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม-กิจกรรม เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2555 นพค.๔๔ สนภ.๔ นทพ. ร่วมกับ อบต.น้ำดำ ฉก.ปัตตานี ๒๕ และส่วนราชการ อ.ทุ่งยางแดง ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๕ โดยมีการแสดงบนเวที,ตอบปัญหา และมอบของขวัญให้กับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ รร.บ้านน้ำดำ ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี
 
 
หน้าที่
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
:: :: ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี ๒๕๕๙
:: :: ประกาศ ใช้แผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒)
:: :: ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักส่วนตำบล
:: :: เรื่อง เสนอราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)
:: :: เชิญประชุมไข้เลือดออก วันที่ 26 พย 58
:: :: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2559
:: :: เปิดลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
:: :: ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน 
:: :: ประชาสัมพันธ์โครงการ Bike for mom
:: :: คู่มือบริการประชาชน
:: :: บทบาทหน้าที่ของ อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ช่าวสารในบอร์ดล่าสุด
 • No posts to display.
 
รายงานแผนและผลการดำเนินงานล่าสุด
 
:: :: ประกาศเปิดเผยราคากลาง 25ุ60
:: :: แผนการดำเนินงาน 59
:: :: แผนการดำเนินงาน 57
:: :: แผนการดำเนินงาน 58 
:: :: แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560
:: :: แผนสามปี พศ.2559-2561 
:: :: รายงานติดตามแผน ปี 57

ติดตามกิจกรรมได้ที่นี

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ราคาน้ำมันวันนี้


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

524781
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
203
305
1538
521932
4579
14824
524781

Your IP: 34.226.244.70
Server Time: 2020-02-21 18:15:56

ข่าวเด็ดประจำวัน

ข่าวสาร งานราชการ

แผนที่

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดำ
ที่อยู่: หมู่ 4 ตำบล น้ำดำ อำเภอ ทุ่งยางแดง ปัตตานี 94140
โทรศัพท์:073 489 168 แฟกซ์ 073489229 อีเมล์: info@namdam.go.th เว็บไซต์: www.namdam.go.th